Idag driftsätter vi en ny version av SPOR. Följande ingår i releasen:

  • Autoscrolla förbi beställningsparametrarna när rapportresultat visas.
  • Sorteringsmöjligheter på klinik och salar i administrationsgränssnittet.
  • Komplettering av hur Län/Kommun lagras från pd

Rapport:

  • Planerade tider läggs till i Excelexporten
  • Smärtrapporten - jämförelse med annat än riket ska nu fungera
  • Figurer för mortaliteten tillagda i höftfrakturrapporten
  • Fotnot i SWELA-rapporten om att bioperationskoder inkluderats i urvalet, och några andra justeringar av texter.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR