Remissvar 220930 till Tillgänglighetsdelegationen SOU 2022:22 – gemensamt från SPOR, SIR, SFAI och ANIVA.

Läs remissvar>