Nytt! SPOR 4.1

Nu finns SPOR 4.1 med preoperativ Positionering och postoperativ vårdtyngdsmätning PAWI.

Läsa mer i nyhetsbrev och se variabellistan>

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 25/11 2022

Idag har vi releasat spor-public version 1.7.0 som innehåller följande ändringar

 • Eventuella inaktiva enheter ska ej gå att välja i listan över enheter
 • Op-kod med tre bokstäver hamnar överst i sökbar lista
 • Nödvändiga plattformsuppdateringar.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR uppmärksammade i media

Uppdatering SPOR 19/9 2022

Nytt i dagens release:

 • Temperaturrapporten
 • Utökning av rapporten överföringsstatistik
 • Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt)
 • Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder
 • Postop trender expandera beställningssidan
 • Län och kommun tas från Befolkningsregistret
 • Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data'
 • Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur        
 • Korrekta rapportnamn i Rapporten Antal körda rapporter + lägg till saknade publika rapporter             
 • Smärta postop: Fig 1 fixa beräkning, komplett kan ej vara större än delen
 • Kvalitetsindex trender, inför samma färg på riket på olika körningar
 • Gårdagens utfall: refaktorering och ny hantering av akuta operationer
 • Uppsnabbning av Trender postop
 • Förbättrad text på SPORs op def i rapporter
 • Fotnot för Anestesimedverkan i rapporter

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 2022-06-22

I dagens releasen kommer följande:

 • Beställningssida "Kvalitetsindex trend"
 • Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö
 • Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport
 • Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan

Och lite underhållsarbete i samband med releasen:

 • Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus
  • Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus
 • Visby – Flytt av registreringar mellan kliniker

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Köer byggs och långt ifrån en jämlik vård

SPOR dissekerar operationsproduktivitet

Uppdatering SPOR 24/5 2022

I dagens releasen kommer följande:

 • Rättat problem med rapporten akut prio (söker bara ut första dagen)
 • Justeringar gällande sidan för rapporten väntetider (flyttat knappar samt lagt till en popup med information om op-koderna)
 • Nu visas även korrekt version av spor-public längst ned på sidan.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 21/4 2022

Nytt i dagens release:

 • Beställningssida till rapport Trender Postop
 • Fix för Excelexport utsökt på planering ger tomma fält på vissa behnr
 • Komplettera med antal i Postop smärta tabell 2
 • Databasoptimeringar
 • Säkerhetsfixar

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, checklista för säker kirurgi.

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med Checklista för säker kirurgi.

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, postoperativ blåsfyllnad.

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med överfylld urinblåsa.

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde i SPOR

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med antibiotika profylax.

Uppdatering SPOR 1/2 2022

Nytt i releasen:

Sammanfattning av vad som ingår uppdateringen:

 • Större tekniskt lyft (Förbättrar förvaltning, säkerhet, mm)
 • Ny rapportsida: Reoperationer
 • Ny rapportsida: Trender mortalitet
 • Ny rapportsida: Benchmarkingrapport
 • Fix för rapporten ”Mina utförda operationer”
 • Rapporten ”Ombokningar och strykningar” byter namn till ”Ombokningar inkl sena strykningar”

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 7/12 -21

Uppdatering av SPOR (version 4.5.0).

Nytt i releasen:

 • Uppdelning av rapport-batchen
 • Ny beställningssida "Mina utförda operationer"
 • Uppdatering med nya KVÅ/ICD10-koder för 2022
 • Lagt till en månad för månad-graf i Väntetider region
 • Lagt till en totalrad i tabellen för op per vecka i Genomförda operationer
 • Nya indexparameter för Excelexport Genomförda operationer
 • Ny regel (Patienttid max 48h och optid max 36h)
 • Placera Ersta under Region Stockholm
 • Fix på beställningssidan Trender
 • Bugfixar i Höftfraktursrapporten
 • Infört en varning om man använder en webbläsare som är på väg att utgå.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 27/9 -21

Nu i eftermiddag klockan 16:00 så driftsätter vi SPOR version 4.4.9

Nytt i releasen:

 • Inför möjlighet att välja "Alla" på Genomförda operationer-rapporternas beställningssidor
 • ”Ombokningar och strykningar” och ”Sena strykningar” – lägg till urval Alla operationskoder
 • Justeringar gällande ärvda urval när man går mellan rapporterna
 • Koppla ihop sal-id (Danderyd)

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 16/6 -21

Nytt i dagens release:

 • Ny rapport: Väntetider region
 • Ny rapport: Trender
 • Regel ”uppdukningsstart före uppdukningsslut” ska tillåta samma tid + justeringar i vissa regeltexter så att de är exakta mot regeln
 • Urval på UVA avdelning på rapporten ”Avvikelser och komplikationer postoperativt”
 • Urval på UVA avdelning på rapporten “Processdata postoperativt”
 • Buggfix på tomma urval i ”Genomförda operationer excelexport”

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Studio ett intervju med Gunnar Enlund - SPOR