Uppdatering SPOR 2022-06-22

I dagens releasen kommer följande:

  • Beställningssida "Kvalitetsindex trend"
  • Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö
  • Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport
  • Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan

Och lite underhållsarbete i samband med releasen:

  • Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus
    • Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus
  • Visby – Flytt av registreringar mellan kliniker

Vänliga hälsningar SPOR//UCR