Idag driftsätter vi en ny version av SPOR. Följande ingår i releasen:

  • Logga för SPOR samt UCR tillagd på publika-sidor
  • Ändrat rubrik för ”Väntetider Region Cancer” den är centrerad och ”Rapport för vårdlotsar” tillagt i rubriken
  • Effektiviserat sökfunktionen ”Huvudoperationskod/grupp”
  • Filtrering enligt SPOR opdef för Huvudoperationskod/grupp (tidigare kunde man söka på samtliga koder).

Vänliga hälsningar SPOR//UCR