Intervju i tidningen Sjukhusläkaren med Gunnar Enlund, biträdande registerhållare i SPOR. "Vi bygger fortfarande vårdköer och det är långt ifrån en jämlik vård".

Läs intervjun i Sjukhusläkaren >