Köer byggs och långt ifrån en jämlik vård

SPOR dissekerar operationsproduktivitet

Uppdatering SPOR 24/5 2022

I dagens releasen kommer följande:

 • Rättat problem med rapporten akut prio (söker bara ut första dagen)
 • Justeringar gällande sidan för rapporten väntetider (flyttat knappar samt lagt till en popup med information om op-koderna)
 • Nu visas även korrekt version av spor-public längst ned på sidan.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 21/4 2022

Nytt i dagens release:

 • Beställningssida till rapport Trender Postop
 • Fix för Excelexport utsökt på planering ger tomma fält på vissa behnr
 • Komplettera med antal i Postop smärta tabell 2
 • Databasoptimeringar
 • Säkerhetsfixar

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, checklista för säker kirurgi.

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med Checklista för säker kirurgi.

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, postoperativ blåsfyllnad.

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med överfylld urinblåsa.

SPOR Nyköping– Månadens fokusområde i SPOR

I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med antibiotika profylax.

Uppdatering SPOR 1/2 2022

Nytt i releasen:

Sammanfattning av vad som ingår uppdateringen:

 • Större tekniskt lyft (Förbättrar förvaltning, säkerhet, mm)
 • Ny rapportsida: Reoperationer
 • Ny rapportsida: Trender mortalitet
 • Ny rapportsida: Benchmarkingrapport
 • Fix för rapporten ”Mina utförda operationer”
 • Rapporten ”Ombokningar och strykningar” byter namn till ”Ombokningar inkl sena strykningar”

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 7/12 -21

Uppdatering av SPOR (version 4.5.0).

Nytt i releasen:

 • Uppdelning av rapport-batchen
 • Ny beställningssida "Mina utförda operationer"
 • Uppdatering med nya KVÅ/ICD10-koder för 2022
 • Lagt till en månad för månad-graf i Väntetider region
 • Lagt till en totalrad i tabellen för op per vecka i Genomförda operationer
 • Nya indexparameter för Excelexport Genomförda operationer
 • Ny regel (Patienttid max 48h och optid max 36h)
 • Placera Ersta under Region Stockholm
 • Fix på beställningssidan Trender
 • Bugfixar i Höftfraktursrapporten
 • Infört en varning om man använder en webbläsare som är på väg att utgå.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 27/9 -21

Nu i eftermiddag klockan 16:00 så driftsätter vi SPOR version 4.4.9

Nytt i releasen:

 • Inför möjlighet att välja "Alla" på Genomförda operationer-rapporternas beställningssidor
 • ”Ombokningar och strykningar” och ”Sena strykningar” – lägg till urval Alla operationskoder
 • Justeringar gällande ärvda urval när man går mellan rapporterna
 • Koppla ihop sal-id (Danderyd)

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 16/6 -21

Nytt i dagens release:

 • Ny rapport: Väntetider region
 • Ny rapport: Trender
 • Regel ”uppdukningsstart före uppdukningsslut” ska tillåta samma tid + justeringar i vissa regeltexter så att de är exakta mot regeln
 • Urval på UVA avdelning på rapporten ”Avvikelser och komplikationer postoperativt”
 • Urval på UVA avdelning på rapporten “Processdata postoperativt”
 • Buggfix på tomma urval i ”Genomförda operationer excelexport”

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Studio ett intervju med Gunnar Enlund - SPOR

Uppdatering SPOR 6/5 -21

Nytt i dagens release:

 • Nya godkända anestesikoder (delar av DT-serien).
 • Om-organisering Skånes förvaltningsstruktur (Lasarettet i Ystad ska flyttas).
 • Borttag av felaktigt inrapporterade operationer (Region Östergötland).

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering i SPOR 23/4-21

Ytterligare uppdatering genomförd enligt följande:

 • En kolumn för Region/Vårdgivare i Genomförda operationer Excel
 • Ifyllnadsgradsrapporten innehåller nu variabler för peroperativa komplikationer

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering i SPOR 15/4-21

Driftsättningen av SPOR version 4.4.6 är nu gjord.

Nytt i releasen:

 • Könsurval höftrapport
 • Nya salsnamn Danderyd
 • Antal körda rapporter – gör tillgänglig för alla
 • Flerval på operationsklinik Processdata vecka

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR uppdatering 2021-03-01

måndag 1/3 kl 10:00 driftsätter vi en ny version av SPOR.

Denna version innehåller:

 • ny rapport "Processdata postoperativt"
 • ändring av tidigare obligatorisk huvudanestesikod till icke-obligatorisk

Driftsättningen innebär en kortare nertid för systemet.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR bidrar till e-hälsa!

SPOR press release 20-10-11

20-09-16 Justerad Variabellista 4,0

SPOR 4.0 buggfix gällande förseningsorsaker.

För er som nu inför SPOR 4.0, under punkt 5 så skall ”Utbildningssituation” klassificeras med ”k” i stället för ”d”.