Hösten 2023 användarmöte i Göteborg

Datum och tid: Fredag den 10/11 09.00-15.00

Plats: Mölndals sjukhus, R-huset på plan 3,  alternativt digital via Teams (länk skickas dagen innan mötet).

Förutsättningar: Varje anmäld klinik skickar obegränsat antal medarbetare. Det är gratis att delta på mötet, men resor bekostas av klinikerna själva. Medlemsföreningar och användarföreningarna för Orbit, Provisio, Cosmic och Operätt är också välkomna att skicka deltagare.

Agenda för dagen:

08:30  Registrering och fika
09:00  Välkomna! Bengt Cederlund -anestesiolog Södertälje; Registerhållare SPOR
09:20  Akut buk sköra äldre, har vi nytta av Clinical Frailty Scale -Lina De Geer - VCh, anestesiolog Linköping; - ledamot, LÖF
09:50  Struktur vid akut bukkirurgi - lärdomare i NÄL kopplat till SMASH-studien. -Terje Jansson Tieman -anestesiolog, NÄL
10:10   Vad borde vi göra nu? Rapport: Akut laparotomi mortalitet-Jacob Freedman - kirurg, Danderyd; Ordf RPO kirurgi Stockholm
10:30  Hur man drar vi en slipsten -när du vill förändra på nationell nivå? -Martin Holmer - anestesiolog, Jönköping; NPO PIVoT
10:50  En del är snabba… Benchmarking - hur ser det ut för bukkirurgi? -Gunnar Enlund - anestesiolog Uppsala; Bitr registerhållare SPOR
11:05   Kaffe
11:15    UCR - Presentation utav SPORs utveckling sedan sist. -Helena Nolgren - förvaltningsledare, Lars Norberg - utvecklare; båda UCR, Uppsala
11:40   Goda Exempel - Byta av anestesimetod vid Robotkirurgi - SPOR data -Olof Brattström anestesiolog, Solna; SPORs styrelse
11:50    Anestesirapport, tips o trix -Peter Spetz anestesiolog Eskilstuna, SPORs styrelse
12:05   SPOR användning och månadsbrev, SPOR i väster, Karin Löwhagen - VCh, anestesiolog Göteborg; Per Berg , Göteborg
12:30   LUNCH
13:30   Läkemedelsepidemiologi - Anestesiläkemedel, hur ska man tänka om kvalitetsregister och läkemedel. Per Nydert, Stockholm
13:50   Varför ska vi mäta temperatur? Sara Lyckner - Sjuksköterska Eskilstuna; SPORs styrelse
14:05   Frågor till SPOR-styrelsen + Avslut Bengt
14:25   Fika
14:45   Arbetssession - Hur använder jag SPOR i vardagen? Workshop - ta med egen dator! Praktisk övning på hur ni tar ut rapporter!
15:45   Mötet avslutas