Inlägg av Sara Lyckner

Uppdatering SPOR 19/9 2022

Nytt i dagens release: Temperaturrapporten Utökning av rapporten överföringsstatistik Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt) Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder Postop trender expandera beställningssidan Län och kommun tas från Befolkningsregistret Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data' Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur         Korrekta rapportnamn i Rapporten […]

Uppdatering SPOR 2022-06-22

I dagens releasen kommer följande: Beställningssida "Kvalitetsindex trend" Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan Och lite underhållsarbete i samband med releasen: Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus Visby […]

Uppdatering SPOR 24/5 2022

I dagens releasen kommer följande: Rättat problem med rapporten akut prio (söker bara ut första dagen) Justeringar gällande sidan för rapporten väntetider (flyttat knappar samt lagt till en popup med information om op-koderna) Nu visas även korrekt version av spor-public längst ned på sidan. Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 21/4 2022

Nytt i dagens release: Beställningssida till rapport Trender Postop Fix för Excelexport utsökt på planering ger tomma fält på vissa behnr Komplettera med antal i Postop smärta tabell 2 Databasoptimeringar Säkerhetsfixar Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 1/2 2022

Nytt i releasen: Sammanfattning av vad som ingår uppdateringen: Större tekniskt lyft (Förbättrar förvaltning, säkerhet, mm) Ny rapportsida: Reoperationer Ny rapportsida: Trender mortalitet Ny rapportsida: Benchmarkingrapport Fix för rapporten ”Mina utförda operationer” Rapporten ”Ombokningar och strykningar” byter namn till ”Ombokningar inkl sena strykningar” Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 7/12 -21

Uppdatering av SPOR (version 4.5.0). Nytt i releasen: Uppdelning av rapport-batchen Ny beställningssida "Mina utförda operationer" Uppdatering med nya KVÅ/ICD10-koder för 2022 Lagt till en månad för månad-graf i Väntetider region Lagt till en totalrad i tabellen för op per vecka i Genomförda operationer Nya indexparameter för Excelexport Genomförda operationer Ny regel (Patienttid max 48h […]

Uppdatering SPOR 27/9 -21

Nu i eftermiddag klockan 16:00 så driftsätter vi SPOR version 4.4.9 Nytt i releasen: Inför möjlighet att välja "Alla" på Genomförda operationer-rapporternas beställningssidor ”Ombokningar och strykningar” och ”Sena strykningar” – lägg till urval Alla operationskoder Justeringar gällande ärvda urval när man går mellan rapporterna Koppla ihop sal-id (Danderyd) Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 16/6 -21

Nytt i dagens release: Ny rapport: Väntetider region Ny rapport: Trender Regel ”uppdukningsstart före uppdukningsslut” ska tillåta samma tid + justeringar i vissa regeltexter så att de är exakta mot regeln Urval på UVA avdelning på rapporten ”Avvikelser och komplikationer postoperativt” Urval på UVA avdelning på rapporten “Processdata postoperativt” Buggfix på tomma urval i ”Genomförda […]