SPOR Nyköping– Månadens fokusområde i SPOR

Postoperativ blåsfyllnad, vuxna

Affisch sattes upp på enheten, här hittar du den>

Varför är det viktigt att jag kontrollerar och registrerar blåsfyllnad?

För att undvika blåsmuskelskador som kan ge långvariga och ibland livslånga problem för patienten.

Riskfaktorer för urinretention:

·       Ålder

·       Kön

·       Sängläge

·       Smärta

·       Oro och stress

·       Läkemedel

I samband med operation och anestesi:

· Blåsövertänjning är ett stort problem – extra stort för ortopedpatienter

· Stora individuella skillnader – omöjligt att förutse

· Många patienter har problem redan INNAN operationen startar

 När ska jag kontrollera blåsfyllnaden?

Före operation:

  • Ska patienten nyligen ha kissat, kan patienten inte kissa ska blåsskanning göras?

Vid operationsslut ska blåsskanning alltid göras:

  • Om det gått > 3 tim sedan senaste blåstömning
  • Spinal utan KAD
  • Stor vätsketillförsel

Uppvakningsavdelningen:

  • Patienten blåsskannas vid ankomst om det inte skett vid op-slut
  • Blåsskanning upprepas inom 1-2 tim tills blåstömning skett

Var registrerar jag blåsfyllnad?

· All dokumentation om blåsövervakningen sker i NCS

· Uppvakningsavdelningen dokumenterar också blåsvolym i Orbit

Referenser:

Joelsson-­Alm E, Nyman CR, Lindholm C, Ulfvarson J, Svensen C. Perioperative bladder distension: A prospective study .Scand J Urol Nephrol. 2009 43: 58-­62.

PM 134: Urinblåseövervakning, pre- och postoperativt av vuxna patienter

Ansvarig för projektet i Nyköping är Patrik Karlsson

 

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>