Pandemins konsekvenser för operationssjukvården

Studio ett intervju med Gunnar Enlund>