Välkomna till SPOR användarmöte!

När: 2022-10-28 kl  09.00-15.00.

Var: Radisson Royal Viking Stockholm (vid Centralstationen).

Hur:  Välkommen att anmäl valfritt antal från Ert sjukhus. Deltagandet är kostnadsfritt. Ange i anmälan om du deltar på plats eller digitalt via länk. Länk till mötet skickas ut dagen innan till den e-post adress som Ni angett.

Dagens program:

09.00 Intro - välkomna- Bengt Cederlund

09.15 UCR- nyheter- Helena Nolgren

09.50 Paus

10.00 Nya journalsystemen - hur går det med SPOR?

11.30 Utbildning - Monitorering - Validering - Certifiering Helén Seeman-Lodding

12.00 Lunch

13.00 PAWI-Postoperativ vårdtyngdsmätning- Charlotte Olsson och Åsa Idoffsson

13.30 Gott exempel från Kristianstad-Region Skåne- Annika Gunnarsson

13.45 Spännande rapporter i SPOR- Gunnar Enlund

14.15 Forskning- Claes Frostell

14.25 Paus

14.35 Användarenkäten- Sara Lyckner

14.45 Tips trix och lite problem- Peter Spetz

14.55 Knyta ihop säcken- Bengt Cederlund

15.00 Kaffe och mingla med SPOR

Varmt välkomna!

/Styrelsen SPOR