SPOR användarmöte och årsmöte 2022-03-25

När: 2022-03-25,  kl 08.30-14.30

Var: Endast digitalt via Teams

Agenda för dagen:

08.30 Välkomna- Bengt Cederlund

08.40 Forskning SPOR- Claes Frostell

09.00 Goda exempel, PAWI Västerbotten -Lenita Lindgren

09.15 SPOR barnperspektivet- SFAI BABI

09.30 UCR senaste nytt- Helena Nolgren och Lars Norberg

10.00Kvalitetsindex -prisutdelning- Björn Holmström

10.40 Utbildningskoncept SPOR- Sara Lyckner

11.00 Definitioner, operationsanmälan, sena strykningar, checklistan- Peter Spetz

11.20 Benchmarking rapport, kommande utveckling- Lars Norberg och Gunnar Enlund

11.30 Årsmöte

12. 00 Lunch

13.00 Microsoft Bi Analysverktyg egna data, datakvalitet etc- Lars Norberg

13.30 Goda exempel Danderyd, komplikationsregistrering och patientfall-Johanna Albert och Gunnar Erola Fors

14.00 Brainstorming med Styrgruppen, SPOR 2025

Agenda årsmöte