Inlägg av Sara Lyckner

En ny SPOR-release

Nu är Spor 4.3.0 igång! Och det innebär: Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’ Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer Diverse interna förbättringar

Information från SPOR med anledning av rådande situation Covid-19

Strykning/Ombokning/Störning relaterat till Covid 19 epidemin Båda sena strykningar och planerade strykningar ska registreras. SPOR styrelse har beslutat att i första hand använda strykningsorsak 11C Störningstyp – 11. Annat Störningsorsak  - 11C: = Platsbrist pga säsongsmitta. I andra hand använda:Störningstyp 8 – Utrustning och lokal Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas En viktig motivering […]

En ny SPOR-release

Uppdateringen innehåller följande: ·       Totalindex i rapporten Kvalitetsindex ·        Fix för klinikurval i rapporten Gårdagens utfall ·       Fix för Figur 2 när data för vald enhet saknas i rapporten Sena strykningar

19-10-10 Senaste SPOR release

Uppdateringen innehåller följande: Problem med användaradmin åtgärdade Bugg som kunde inträffa vid byte av sjukhus när man stod på en rapportbeställningssida och hade valt jämför med liknande sjukhus åtgärdad Förklarande text på datakvalitetssidan justerad Väntetider, förtydligat att urval görs på utförda operationer, kejsarsnitt borttagna, åtgärdat bugg i jämförelse med liknande sjukhus Mortalitet och ålder, åtgärdat […]

Senaste release SPOR

Uppdateringen innehåller följande: Stöd för multipelt klinikurval på "Sena strykningar" och "Ombokningar" Återställt PAKUVA undergrupp i "Avvikelser och komplikationer postoperativt" Uppdaterad manual för Administration av behörigheter Ny sida för att editera salar, salar behöver inte längre godkännas Förbättrat sidan kliniknamn och översikt så att den följer samma standard som övriga Ny SAS-driftmiljö för rapporter Prestandaförbättringar […]

3/9 problem att ladda rapporter

UCR har uppmärksammat en svårighet med att ladda ner rapporter i SPOR. Vissa rapporter laddas inte ner alls och andra har lång laddningstid. UCR arbetar intensivt för att lösa problemet.  19-09-18 Problemet är löst //SL

Ny SPOR release 28/8

UCR har lanserat en ny release som innehåller: Rapporterna Excelexport planeringsdata och Antal reg per sjukhus fungerar inte Urval på öppen/sluten-vård och kön i många rapporter "Jämför med" uppdaterades ej korrekt i vissa rapporturval Lagt till urval på klinik i Sena Strykningar och Ombokningar och Strykningar Lagra anslutande HSA-id vid inskickande av data för spårbarhet. […]

Ny version SPOR 4.0

Som förvarnats om under ett års tid så kommer nu SPOR 4.0 för sjösättning. SPOR öppnar portarna för att ta emot 4:an 20-01-01, samtidigt kommer SPOR 3.0 att finnas tillgängligt under hela 2020, stängs sista december. Den nya versionen inklusive text behöver kommer ut lokalt och överföras till lokala IT-system. Under hösten kommer mer detaljerade […]

Uppdatering 6/5

Uppdatering SPOR 3.9.3-java. Releasen innehåller: Anpassning av excel-rapporten för att söka på last modified date Regeln ”Tidpunkt patient kallas till operation…” är borttagen Bytt ut log4j till slf4j (loggning) Förtydligande av vad ”Tabort från fellistan” innebär Fix för problem med inläsning av födelsedatum Hälsningar UCR/SPOR

Uppdatering 23/1

Onsdag 23/1 planerar vi att driftsätta Spor 3.8.0. Nertiden beräknas vara kort, troligen mindre än 15 min. I denna release ingår: Hantering av nya KVÅ-koder för 2019 Förbättring av beställningssidan för Peroperativa komplikationer och avvikelser (t. ex. urval på PAKOP-koder) Rättning av Sverigekartan (som visas på hemsidan) Sökning på fellistan inkluderar nu dagens fel när dagens datum anges som […]

Administrering av behörigheter

Från 18-11-26 kan vårdgivare själva administrera behörigheter i SPOR. Förutsättningar är: att du själv har behörighet som koordinator Att du har tillgång till medarbetarens personnummer att medarbetaren har ett giltigt SITHS/Efos-kort Manual administrering behörigheter

SPOR – förbättringsarbete Mälarsjukhuset Sörmland

På Anestesikliniken arbetar vi med ”Tema-kvartal SPOR” Tänkta teman att jobba med är t.ex. följsamhet till WHO-checklista, temperaturmätning, postoperativa komplikationer.
Först ut var tema SMÄRTA eftersom vi har har en bra ifyllnadsgrad. Runt 93% av våra patienter har en registrerad smärtnivå postoperativt.
När vi sammanfattade alla ingrepp såg vi att ca 25 % av patienterna hade VAS/NRS mellan 5 och 10.
Vissa ingrepp hade det dubbla!! 50% hade VAS/NRS mellan 5-10