E-Hälsomyndigheten lyfter i sin Årsrapport 2020 vikten av snabbt uppdaterad, tillgänglig kvalitetssäkrad data och statistik. De nämner att Svenskt Perioperativt Register (SPOR) har funnits under många år, men har under coronapandemin nått ett påtagligt större genomslag.  SPOR visar i vilken grad planerade och akuta operationer minskat. Detta kan antas ge ett ungefärligt mått på hur mycket annan vård som försenats eller uteblivit på grund av pandemin.

Press-release från eHälsomyndigheten >