Idag kl 17.00 uppdateras SPOR. Följande ingår:

Rapporter

  • Nytt urval för Huvudoperationskod resp. Huvud- och bioperationskoder.
  • Fritextsök tillagt för urval Diagnos och länk till diagnoskoder vid sökruta.
  • Positionering tillagt i rapport för  ifyllnadsgrad.
  • Utökad timeout på rapporterna, från 50 sek till 120 sek

Monitorering 

  • Ökad prestanda vid randomisering. Istället för 10-15 minuter för stora sökningar så tar det nu mindre än en minut.
  • Övre gräns för val av antal patienter som kan ingå (max 100).
  • Uppdaterat menyval för monitorering.
  • Förtydligande vid felmeddelanden. 

Övrigt

  • Löst ett problem på sidan överföringsstatistik där privata förvaltningar inte kan väljas efter att man sökt på offentlig förvaltning.
  • Bättre felmeddelande när registreringar ej kommer in till SPOR.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR