En ny SPOR-release

Nu är Spor 4.3.0 igång!

Och det innebär:

  • Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval
  • Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp
  • Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer
  • Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’
  • Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer
  • Diverse interna förbättringar