Information från SPOR med anledning av rådande situation Covid-19

Strykning/Ombokning/Störning relaterat till Covid 19 epidemin

Båda sena strykningar och planerade strykningar ska registreras.

SPOR styrelse har beslutat att i första hand använda strykningsorsak 11C

Störningstyp – 11. Annat

Störningsorsak  - 11C: = Platsbrist pga säsongsmitta.

I andra hand använda:
Störningstyp 8 – Utrustning och lokal

Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas

En viktig motivering är att dessa koder finns. Att skapa nya kommer att ta olika lång tid att få genomslag för runt om i Sverige.

Det är otroligt viktigt att vi registrerar då vi senare kan beräkna de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 för perioperativ vård.

Vi ber om er hjälp att sprida informationen till alla berörda.

Bästa hälsningar SPORs styrelse