Ny SPOR-release 20-08-26

Releasen innehåller i huvudsak följande rättningar:

  • Datumurval i Genomförda Operationer
  • Urval i rapport Processdata, öppen/sluten vård
  • Urval i rapport Ålder och operationsfrekvens, SPORs def. /alla op