Nyheter om uppdaterad dokumentation och variabellistor
hamnar här.

19-10-10 Senaste SPOR release

Uppdateringen innehåller följande:

 • Problem med användaradmin åtgärdade
 • Bugg som kunde inträffa vid byte av sjukhus när man stod på en rapportbeställningssida och hade valt jämför med liknande sjukhus åtgärdad
 • Förklarande text på datakvalitetssidan justerad
 • Väntetider, förtydligat att urval görs på utförda operationer, kejsarsnitt borttagna, åtgärdat bugg i jämförelse med liknande sjukhus
 • Mortalitet och ålder, åtgärdat åldersgrupper
 • Akutprioritering utfall, titel skrivs inte ut om data inte finns
 • Kvalitetsindex, nya kolumner i temp, textändring smärta, ny gränser.

Senaste release SPOR

Uppdateringen innehåller följande:

 • Stöd för multipelt klinikurval på "Sena strykningar" och "Ombokningar"
 • Återställt PAKUVA undergrupp i "Avvikelser och komplikationer postoperativt"
 • Uppdaterad manual för Administration av behörigheter
 • Ny sida för att editera salar, salar behöver inte längre godkännas
 • Förbättrat sidan kliniknamn och översikt så att den följer samma standard som övriga
 • Ny SAS-driftmiljö för rapporter
 • Prestandaförbättringar i rapporter, har gjorts löpande och pågår

3/9 problem att ladda rapporter

UCR har uppmärksammat en svårighet med att ladda ner rapporter i SPOR. Vissa rapporter laddas inte ner alls och andra har lång laddningstid. UCR arbetar intensivt för att lösa problemet. 

19-09-18 Problemet är löst //SL

Ny SPOR release 28/8

UCR har lanserat en ny release som innehåller:

 • Rapporterna Excelexport planeringsdata och Antal reg per sjukhus fungerar inte
 • Urval på öppen/sluten-vård och kön i många rapporter
 • "Jämför med" uppdaterades ej korrekt i vissa rapporturval
 • Lagt till urval på klinik i Sena Strykningar och Ombokningar och Strykningar
 • Lagra anslutande HSA-id vid inskickande av data för spårbarhet.
 • Visa väntetider, ny rapport
 • Användaradmin, ny enhets/användarlista
 • Markeringsfunktion i fellistan
 • Automatisk rensning av gammal data i överföringsstatistiken
 • Processdata vecka visade data före 07.00 på fel dag
 • Processdata-rapporten har fått prestandaförbättringar
 • Kvalitetsindex, grafer toppjusterade.

Ny version SPOR 4.0

Som förvarnats om under ett års tid så kommer nu SPOR 4.0 för sjösättning.

SPOR öppnar portarna för att ta emot 4:an 20-01-01, samtidigt kommer SPOR 3.0 att finnas tillgängligt under hela 2020, stängs sista december.

Den nya versionen inklusive text behöver kommer ut lokalt och överföras till lokala IT-system. Under hösten kommer mer detaljerade instruktioner till IT-tekniker publiceras på hemsidan.

Läs mer om kommande variabellistor>

Uppdatering 6/5

Uppdatering SPOR 3.9.3-java.

Releasen innehåller:

 • Anpassning av excel-rapporten för att söka på last modified date
 • Regeln ”Tidpunkt patient kallas till operation…” är borttagen
 • Bytt ut log4j till slf4j (loggning)
 • Förtydligande av vad ”Tabort från fellistan” innebär
 • Fix för problem med inläsning av födelsedatum

Hälsningar UCR/SPOR

Uppdatering 23/1

Onsdag 23/1 planerar vi att driftsätta Spor 3.8.0.

Nertiden beräknas vara kort, troligen mindre än 15 min.

I denna release ingår:

 • Hantering av nya KVÅ-koder för 2019
 • Förbättring av beställningssidan för Peroperativa komplikationer och avvikelser (t. ex. urval på PAKOP-koder)
 • Rättning av Sverigekartan (som visas på hemsidan)
 • Sökning på fellistan inkluderar nu dagens fel när dagens datum anges som till-datum

Hälsningar UCR/SPOR

Administrering av behörigheter

Från 18-11-26 kan vårdgivare själva administrera behörigheter i SPOR.

Förutsättningar är:

 1. att du själv har behörighet som koordinator
 2. Att du har tillgång till medarbetarens personnummer
 3. att medarbetaren har ett giltigt SITHS/Efos-kort

Manual administrering behörigheter

Patientinformation

Uppdatering av SPOR 15/2

Aktuella variabellistor