Vi presenterar stolt - för andra gången - SPOR:s årliga

tävling i Datadrivet kvalitetsarbete -2020

SPOR vill uppmärksamma de goda initiativen och sätta ljuset på lokala kvalitetsprojekt.
SPOR har idag ca 2,5 miljoner registrerade ingrepp i databasen. Värdet av SPOR uppstår först när man använder insamlade data.

Tävling!

Den klinik som på bästa sätt kan beskriva hur man använder data från SPOR för att utveckla och följa upp verksamheten praktiskt är den klinik som vinner.

Prissumma -att användas till personalbefrämjande aktiviteter på den vinnande kliniken:

  • 1:a pris 15 000 kronor
  • 2:a pris 7 000 kronor
  • 3:e pris 3 000 kronor

Sista dag för inlämning är 2020-03-10

Bidrag skickas in till info@spor.se

Pristagare tillkännages på årsmötet 2020-03-20

Gällande bidragets innehåll så gäller samma regler som föregående år > SPOR tävlingsregler