SPOR presenterar stolt - för första gången - vinnarna i SPOR:s årliga tävling i Datadrivet kvalitetsarbete.

1:a pris 15 000 kr: till Nyköpings Lasarett Anestesikliniken med motiveringen:

Anestesikliniken vid Nyköpings Lasarett såg 2017 att för patienter med höftfraktur opererades färre inom 24 timmars än medel i Sverige och att dödligheten låg över medel i Sverige. Man startade ett konsekvent förbättringsarbete med en ny rutin augusti 2017.  Det finns en nationell trend mot minskad dödlighet inom 30 dagar vid höftfraktur. 30 dagars dödligheten var augusti 2018 var 7,4% mot 8,5 % ett år tidigare. Under samma tid mer än halverade Nyköping sin 30 dagars dödlighet  och nådde 4,8% på årsbasis i augusti 2018. Nyköping är förebild i att man inte rädd att visa upp ett tidigare mindre bra resultat och vad man gjort för att förbättra sig.  Man delar återkommande med sig av sina resultat och olika förbättringsarbeten till andra operationsverksamheter i Sverige.

2:a pris 7 000 kr: till Karolinska Huddinge, FO anestesi och PrePostOP för sitt fina arbete 'Förbättring av den pre-per och postoperativa vårdprocessen, vad gäller riskbedömning, profylax och behandling av postoperativt illamående och kräkning (PONV)'.

Grattis Nyköping!