Socialstyrelsen har publicerat en artikel om Covid och påverkan på vården, SPOR-data används!

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/stora-minskningar-av-vardbesok-och-operationer-under-varen/