Färre opereras och köerna förväntas växa

Läs artikel i Dagens Nyheter >