Uppdatering SPOR 27/9 -21

Nu i eftermiddag klockan 16:00 så driftsätter vi SPOR version 4.4.9

Nytt i releasen:

 • Inför möjlighet att välja "Alla" på Genomförda operationer-rapporternas beställningssidor
 • ”Ombokningar och strykningar” och ”Sena strykningar” – lägg till urval Alla operationskoder
 • Justeringar gällande ärvda urval när man går mellan rapporterna
 • Koppla ihop sal-id (Danderyd)

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 16/6 -21

Nytt i dagens release:

 • Ny rapport: Väntetider region
 • Ny rapport: Trender
 • Regel ”uppdukningsstart före uppdukningsslut” ska tillåta samma tid + justeringar i vissa regeltexter så att de är exakta mot regeln
 • Urval på UVA avdelning på rapporten ”Avvikelser och komplikationer postoperativt”
 • Urval på UVA avdelning på rapporten “Processdata postoperativt”
 • Buggfix på tomma urval i ”Genomförda operationer excelexport”

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Studio ett intervju med Gunnar Enlund - SPOR

Uppdatering SPOR 6/5 -21

Nytt i dagens release:

 • Nya godkända anestesikoder (delar av DT-serien).
 • Om-organisering Skånes förvaltningsstruktur (Lasarettet i Ystad ska flyttas).
 • Borttag av felaktigt inrapporterade operationer (Region Östergötland).

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering i SPOR 23/4-21

Ytterligare uppdatering genomförd enligt följande:

 • En kolumn för Region/Vårdgivare i Genomförda operationer Excel
 • Ifyllnadsgradsrapporten innehåller nu variabler för peroperativa komplikationer

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering i SPOR 15/4-21

Driftsättningen av SPOR version 4.4.6 är nu gjord.

Nytt i releasen:

 • Könsurval höftrapport
 • Nya salsnamn Danderyd
 • Antal körda rapporter – gör tillgänglig för alla
 • Flerval på operationsklinik Processdata vecka

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR uppdatering 2021-03-01

måndag 1/3 kl 10:00 driftsätter vi en ny version av SPOR.

Denna version innehåller:

 • ny rapport "Processdata postoperativt"
 • ändring av tidigare obligatorisk huvudanestesikod till icke-obligatorisk

Driftsättningen innebär en kortare nertid för systemet.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

SPOR bidrar till e-hälsa!

20-09-16 Justerad Variabellista 4,0

SPOR 4.0 buggfix gällande förseningsorsaker.

För er som nu inför SPOR 4.0, under punkt 5 så skall ”Utbildningssituation” klassificeras med ”k” i stället för ”d”.

 

För Dig som har behörighet till SPOR och inlogg med SITHS-kort

Enskild verksamhet kan nu jämföra sig med valfri annan deltagande enhet.

Nu gör SPOR de fastställda rapporterna inom registret tillgängliga för jämförelser utanför den egna verksamheten. SPOR vill på detta sätt synliggöra och öka tillgängligheten av insamlad data och registret hoppas därmed kunna bidra ytterligare till verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

Rapporterna bygger på aggregerade data. Enskilda datamängder, excelfiler eller annat bakomliggande arbetsmaterial lämnas inte ut.

För önskemål om bakomliggande datamängder hänvisas till de rutiner om ansökan samt etikprövning som återfinns på hemsidan angående forskning och datauttag.

Vid publikation av jämförelser, eller vid publikt användande av rapportutfall, äger varje enskild användare att beakta ansvar som rör dataskyddsförordningen och röjande av uppgift som kan härledas till enskild individ som vid all annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården. 

All inloggning och rapportkörning i SPOR loggas i enlighet med gällande rutiner hos UCR på uppdrag av ansvarig myndighet.  

Ny SPOR-release 20-08-26

Releasen innehåller i huvudsak följande rättningar:

 • Datumurval i Genomförda Operationer
 • Urval i rapport Processdata, öppen/sluten vård
 • Urval i rapport Ålder och operationsfrekvens, SPORs def. /alla op

Hur påverkar pandemin Covid-19 möjligheten att opereras i Sverige?

Läs mer om hur många operationer som genomförs i landets regioner .

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/

Obs! Vi har noterat att det ibland är problem med web-läsare Internet Explorer.

En ny SPOR-release

Nu är Spor 4.3.0 igång!

Och det innebär:

 • Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval
 • Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp
 • Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer
 • Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’
 • Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer
 • Diverse interna förbättringar

Information från SPOR med anledning av rådande situation Covid-19

Strykning/Ombokning/Störning relaterat till Covid 19 epidemin

Båda sena strykningar och planerade strykningar ska registreras.

SPOR styrelse har beslutat att i första hand använda strykningsorsak 11C

Störningstyp – 11. Annat

Störningsorsak  - 11C: = Platsbrist pga säsongsmitta.

I andra hand använda:
Störningstyp 8 – Utrustning och lokal

Störningsorsak – 8B = Galler/ operationsmaterial saknas

En viktig motivering är att dessa koder finns. Att skapa nya kommer att ta olika lång tid att få genomslag för runt om i Sverige.

Det är otroligt viktigt att vi registrerar då vi senare kan beräkna de samhälleliga och ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 för perioperativ vård.

Vi ber om er hjälp att sprida informationen till alla berörda.

Bästa hälsningar SPORs styrelse

 

 

 

 

 

SPOR 4.0 i testmiljö

Nu finns SPOR 4.0 testmiljön, så det går bra att börja testa att skicka in registreringar i version 4. 

Återkoppla om ni stöter på problem, så återkommer vi så snart som möjligt. 

 

Patientinformation uppdaterad

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register