Perioperativ tidlinje SPOR

SPOR i Dagens Medicin

"Nationella kvalitetsregister är här för att stanna"

Problem inloggning SPOR

Workshop PAKUVA 3.0 170519

Workshop för dig som arbetar inom postoperativvård.
Utbildningstillfälle av PAKUVA3.0, postoperativ avvikelse- och komplikationsregistrering.
TID: 19 Maj 2017. Kl 09.00 – 15.00
PLATS: Malmö

Utskrivbara rapporter

Driftsstörning 31/1 kl. 10-11

Driftsstörningar

Dalarnas Handbok SPOR

Användarmötet 21/10

Workshop PAKUVA 3.0 161111

Workshop för dig som arbetar inom postoperativvård.
Utbildningstillfälle av PAKUVA3.0, postoperativ avvikelse- och komplikationsregistrering.
TID: 11 November 2016. Kl 09.30 – 15.00
PLATS: Universitetssjukhuset Linköping. Sal Eken, Ingång 65
Operationen gick bra, men hur gick det för patienten?

Avbrott i drift

Äntligen PAKUVA

Registerrapporter

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Aktuella variabellistor

Patientinformation

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Bild från artikeln

SPOR i Dagens Medicin

"Livsfarlig väntan: Fyra av tio akuta operationer skjuts upp"