Senaste release SPOR

Uppdateringen innehåller följande:

  • Stöd för multipelt klinikurval på "Sena strykningar" och "Ombokningar"
  • Återställt PAKUVA undergrupp i "Avvikelser och komplikationer postoperativt"
  • Uppdaterad manual för Administration av behörigheter
  • Ny sida för att editera salar, salar behöver inte längre godkännas
  • Förbättrat sidan kliniknamn och översikt så att den följer samma standard som övriga
  • Ny SAS-driftmiljö för rapporter
  • Prestandaförbättringar i rapporter, har gjorts löpande och pågår