19-10-10 Senaste SPOR release

Uppdateringen innehåller följande:

  • Problem med användaradmin åtgärdade
  • Bugg som kunde inträffa vid byte av sjukhus när man stod på en rapportbeställningssida och hade valt jämför med liknande sjukhus åtgärdad
  • Förklarande text på datakvalitetssidan justerad
  • Väntetider, förtydligat att urval görs på utförda operationer, kejsarsnitt borttagna, åtgärdat bugg i jämförelse med liknande sjukhus
  • Mortalitet och ålder, åtgärdat åldersgrupper
  • Akutprioritering utfall, titel skrivs inte ut om data inte finns
  • Kvalitetsindex, nya kolumner i temp, textändring smärta, ny gränser.