Vad är en operation enligt SPOR?

Fråga: Vad räknas som en operation enligt SPOR?

Svar:  Det finns ingen nationell eller internationell definition av vad en operation är. I SPOR har vi definierat en ”SPOR-operation” till att vara en operationskod enligt följande urval, samtliga kirurgiska (KKÅ) operationskoder, av  dekoder som börjar med T inkluderas endast TPX10 och TPX15 och av de koder som börjar med U inkluderas endast UJK02 och UJK05. Av de medicinska (KMÅ) operationskoderna inkluderas endast SP712-SP799 samt SP105, SP183, SP502, SP505, SP815, SP816.