Vilken tidpunkt ska vi skicka data?

Fråga: När behöver data föras över för att rapporterna ska uppdateras?

Svar:  Klockan 5 på natten körs data över till rapportmiljön. Därmed behöver överföring göras före denna tid för att t.ex. rapporten Gårdagens utfall ska innehålla data från föregående dag. Om möjligt bör man skicka in data före kl 4 på natten då den ökande datamängden i SPORs databas gör s.k. bakgrundskörningar allt längre och alla rapporter bör vara klara att användas från kl 06:30.