Vilken patientinformation krävs?

Fråga: När det gäller patientinformation så undrar jag om det räcker att patienten får en allmän information att sjukhusen skickar in data till olika kvalitetsregister, tex med kallelse eller via affisch. Eller måste de ha ett personligt brev i handen. 

Svar: Gällande patientinformation så räcker det med allmän information via kallelse och affischer i väntrum, informationsbroschyrer på peropmott, hemsidor mm. Flera landsting har egna lokala regler hur informationen runt kvalitetsregister skall skötas. Glöm inte bort patienter som kommer in akut. Information kan även sättas upp på akutmottagningar och postopavdelningar.