Hur registrerar vi när patienten hamnar på IVA?

Fråga: Hur vi ska registrera och till SPOR rapportera den perioperativa processen för patienter som genomgår operation men som ligger på IVA pga redan befintlig svår sjukdom eller som utvecklar detta under operationen.  

Skall dessa registreras i operationsplaneringssystemet som alla andra patienter och inrapporteras till SPOR?

Finns det en parameter för postoperativ vård på IVA, pga behovet av denna vårdnivå snarare än postop där vårdnivån är lägre?

 

 

Svar: Bara själva operationen registreras i operationsplaneringssystemet => SPOR.

Vid avslut av operationen så registrera Variabel 690 som INTENSIVVÅRD

Har ni redan registrerat Variabel 335 ”Planerad eftervårdsnivå” som INTENSIVVÅRD så räknar vi med att det inte var nåt komplikation som skedde per/postop som resulterade i IVA vård

Postop vanlig registrering i SIR

Dock – patienter som ligger på en IVA-avdelning som ren postoperativ vård som inte kräver IVA-resurser (ex vis pga kväll/helg bemanning på ordinarie postopavdelning) skall registreras som en postop patient – även om man fysiskt befinner sig på en IVA-avdelning