Om patienten inte vill delta i SPOR

Fråga: En av nyheterna i SPOR 4.0.8 är att skicka behandlingar redan när de är operationsanmälda eller planerade. Hur går vi då till väga om patienten avböjer medverkan innan hen är opererad eller operationen blir avbruten? Ska vi då kontakta er för hjälp? Dom allra flesta som avböjer gör det före operationen är utförd och då hinner man ju själva bocka ur "medverkan till SPOR". Finns det nån inställning där man själv kan välja när man ska skicka sina behandlingar?

Svar: Patienter informeras om kvalitetsregister i samband med att beslut tas om operation och att ”deltagande- nej” även bör kunna registreras vid opanmälan. Om patienten i senare skeden säger att de inte ville delta så behöver aktuellt behandlingsnummer tas bort i SPOR och det kan ni göra via SPOR-koordinator, detta klassas som en ”fel-in-registrering” och kan tas bort av UCR. Det finns dock en ”högre juridisk grad” av patientönskemål, när patienten säger att denne vill ta bort all sin data från registret i efterhand. Då måste patienten själv göra en skriftligt begäran och skicka till SPOR. Info om detta finns på hemsidan.