AKUT operation tidsintervaller V325

Fråga: På vårt sjukhus är det upp till varje läkare att själv ange prioritet för akuta operationer och inom vilken tidsram den medicinskt måste opereras, anges fritt i antal timmar. Stämmer inte överens med SPORs stelbenta lista.

Svar: Akut planering sker i SPOR enligt SFAI standard sedan många år, dvs Urakut, inom 2, 6, 24 timmar. Vi har dessutom lagt till tidsgränsen > 24 timmar då detta används på de flesta enheter idag. Finns lokalt inte dessa valmöjligheter så måste man lokalt göra ett skript som översätter den lokala valmöjligheten till SPORs (och SFAIs) lista.