Avvikelse och komplikationsregistrering - krav på variabler

Fråga: Postoperativ avvikelse – variablerna 840 + 845 ”krävs” dvs är obligatoriska. Hur går det om pat aldrig passerar postop (går hem eller till IVA)

Svar: Såväl per som postop avvikelser anges som krav – men det är ett krav bara OM man registrerar något under avvikelser. Ordet ”Krävs” blir faktiskt i detta sammanhang mer en IT-teknisk benämning. Registreras en avvikelse så krävs det att både 680 och 685 (resp 840 och 845) registreras – men man måste inte registrera avvikelser, systemet tar emot posten i alla fall.

Det låter lite konstigt och ologiskt men är tydligen så man skriver det IT-tekniskt