Akut operation inom 12 timmar (V325)

Fråga: I vår region finns flera sjukhus som förutom SPOR-listan på akuta operationers prioritet även har ”Akut operation inom 12 timmar”. Kan ni inte lägga till detta!

Svar: Vid uppdateringen till Variabellista 3.0 beslöts att behålla den gamla indelningen. I alla moderna operationsplaneringsprogram går det att ange en senaste tidpunkt då operationen skall ha startats. Denna tidpunkt kan manuellt anges till exempelvis 12 timmar efter operationsanmälan även om Akut planering (V325) är satt till AKUT24.