Uppdatering 6/5

Uppdatering SPOR 3.9.3-java.

Releasen innehåller:

  • Anpassning av excel-rapporten för att söka på last modified date
  • Regeln ”Tidpunkt patient kallas till operation…” är borttagen
  • Bytt ut log4j till slf4j (loggning)
  • Förtydligande av vad ”Tabort från fellistan” innebär
  • Fix för problem med inläsning av födelsedatum

Hälsningar UCR/SPOR