SPOR – förbättringsarbete Ortopedkliniken Mälarsjukhuset Sörmland

Vårdgivarkoordinatorn för SPOR i Sörmland testkörde rapporter i SPOR och gjorde följande upptäckt, mortalitet efter operation av höftfraktur hade minskat rejält under 2017 jämfört med 2015 och 2016. Frågan ställdes till Ortopedklinikens Verksamhetschef - Vad har hänt?

Svar som gavs var:

När jag började här 2016 upptäckte jag att vi hade sämre resultat gällande höftfrakturerna.

Det finns fler förklaringar till förbättringen

  • Vi opererar patienterna snabbare sedan vi flyttade operationslaget på kvällen.
  • Under 2016 fick en ST-läkare granska alla höft frakturer och ta fram en förklaring till alla som inte blev opererade inom 24 timmar.
  • Antikoagulantia var en orsak. Vi är i dag mycket mer på och låter inte patienter vänta om de står på Plavix, Waran eller annat.
  • Vi fokuserar, prioriterar bättre.

Målet är att vi blir ändå bättre, jag tror att vi skulle kunna bli bättre på att vätska upp patienterna, både preoperativt och per operativt.

För få patienter får idag en blockad och för många mycket morfin.

Slumpen har nog också en ganska stor inverkan då det är inte mer än 320 patienter totalt om året. Men det är kul att det går bra!

Sen tror jag SPOR har en inverkan, möjligheten att få snabb feedback är viktig när man driver förändringsarbete, jag går in då och då för att se att det fortfarande håller i sig.

Hälsa SPOR-teamet att vi vill ha mer och gillar det vi får!

 

Inlagt av Sara Lyckner, kvalitetssamordnare Anestesikliniken MSE/KSK

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>