Torsdag den 15/2 kl 9.30 kommer en uppdatering av SPOR ske och registret kommer inte att kunna nås på ett par timmar

Det som kommer att ingå i uppdateringen är:
1. En ny nivå kallad Förvaltning är nu med i enhetsstrukturen som då alltså går från att ha varit "Vårdgivare > Sjukhus > Opererande enhet" till "Vårdgivare > Förvaltning > Sjukhus > Opererande enhet".
2. Användares behörigheter anpassas efter den nya nivån.
3. Sidan för överföringsstatistik: När man är inloggad på Förvaltningsnivå kommer man tyvärr inte kunna se historisk data för överföringsstatistiken men alla nya datainskickningar efter denna release kommer synas även på Förvaltningsnivå. På lägre nivåer syns historisk data som tidigare.
4. Alla beställningssidor för rapporterna har nu en rullista med Förvaltningens namn längst till vänster istället för det tidigare Vårdgivarens namn.
5. Rapporten Postoperativa avvikelser och komplikationer har nu även urval för att kunna ange specifika Avvikelser/Komplikationer.

MVH SPOR/UCR