SPOR Användarmöte och årsmöte 16/3

Dagens presentationer:

Inledning - Claes Mangelus Hur ser framtidens kvalitetsregister ut?                               

Hur gör vi SPOR bättre? Rapport från UCR - Linda Engblom och Camilla Brodén

Barnkirurgiprojektet- Gunnar Enlund

QoR-15swe PROM 2.0 Sara Lyckner

PROM-läget- Gunnar Enlund

Vårdtyngd peroperativt- Roland Nilsson

Pågående och planerade forskningsprojekt Claes Frostell

SPOR-Akutprioritering och utfall - Patrik Karlsson,  Nyköpings lasarett Sörmland

Behövs ett kärlaccessregister?- Sophie Lindgren

Kvalitetsindex och Peters punkter- Peter Spetz

Verksamhetsplanen tre år framåt. Vart är vi på väg? The Road Map!- Bengt Cederlund

Mentometerfrågor

Dagen avslutas med Årsmöte SPOR  15.00-16.00