SPOR – förbättringsarbete Mälarsjukhuset Sörmland

På Anestesikliniken arbetar vi med ”Tema-kvartal SPOR” Tänkta teman att jobba med är t.ex. följsamhet till WHO-checklista, temperaturmätning, postoperativa komplikationer.

Först ut var tema SMÄRTA eftersom vi har har en bra ifyllnadsgrad.  Runt 93% av våra patienter har en registrerad smärtnivå postoperativt.

När vi sammanfattade alla ingrepp såg vi att ca 25 % av patienterna hade VAS/NRS mellan 5 och 10.

Vissa ingrepp hade det dubbla!!   50% hade VAS/NRS mellan 5-10

Hur gjorde vi?

  1. Val av patientgrupp
  2. En kartläggning av smärtnivån för vald grupp?
  3. Samarbete tvärprofessionellt, operation och postop med frågan "vad kan vi göra bättre?"
  4. Förbättringsåtgärd testades
  5. Smärtnivåer följs….vecka, månad, kvartal.
  6. Uppföljning och presentation av resultat vid slutet av ”kvartalet” eller året.

Exempel:

Information från Sara Lyckner, kvalitetssamordnare Anestesikliniken MSE/KSK

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>