Karolinska sjukhuset Solna

När vi under förra året skulle börja exportera data till SPOR från Karolinska Solna, såg vi att t. ex. att tidsregistreringen gjordes väldigt olika och definitionerna hos oss inte var kända.

Vi var en grupp läkare och sjuksköterskor som tillsammans implementerade SPOR:s tidsdefinitioner och att det gick relativt ”enkelt” då vi kunde motivera det med just SPOR som referens och att detta kommer gälla, inte bara hos oss utan, för hela Sverige!

Information från Olof Brattström ÖL KS

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>