Spännande och intressant läsning!

En nypublicerad forskningsrapport

med SPOR-data.

Gremillet och Jakobsson, "Akuta höftoperationer , anestesimetoder och 30-dagars mortalitet"