SPOR användarmöte 26 oktober 2018

Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm, (Vasagatan vid Centralstationen)

Presentationer:

Hur farligt är det att bli opererad i Sverige? -Gunnar Enlund

SPORs årsrapport 2017 – vad är nytt? -Björn Holmström

SPORs kvalitetsindex  och övrig utdata -Peter Spetz, Camilla Hartmann Norman

Användarenkäten och hemsidan -Sara Lyckner

Inför SPOR 4.0 -Peter Spetz

In i SPOR 4.0: Nationell preoperativ bedömning SFAI Hälsodeklaration

-Fredrik Öberg, Bengt Cederlund

FoU-rapport -Björn Holmström

Publikation: Determinants of mortality after hip fracture surgery -Gunnar Enlund

Administration av behörigheter till SPOR -Arvid Kauppi

SPOR 4.0: Nyttjandegrad av operationssal -Hans Gren

Rapport från teknikmöte -Peter Spetz och Hans Gren

Framtiden för kvalitetsregister -Gunnar Enlund

Utlysning av innovationstävling -Bengt Cederlund

Mentometerfrågor kring SPOR -Bengt Cederlund