Höftfrakturer på Södertälje Sjukhus

Södertälje Sjukhus noterade i samband med en genomgång av Dagens Medicins ranking att sjukhuset jämfört med riket hade en längre väntetid än medel för de patienter som väntar på operation av höftfraktur. Vid en genomgång av data kunde man se att median, 75 % kvartil och 90 % kvartil alla var bättre än riket. Det var alltså mindre än 10 % av patienterna som höjde medelvärdet.

Slutsatsen, som också kunde bekräftas efter en journalgenomgång, var att problemen i processen inte låg i operationsavdelningens prioritering mellan patienter. Problemen låg i det medicinska handläggandet av patienter som hade särskilda behov. De som behövde olika behandlingar för att förbereda patienterna för operation på grund av t.ex. koagulationspåverkan av blodförtunnande läkemedel. Fokus sattes då på medicinsk preoperativ handläggning.

SPOR data möjliggjorde för sjukhuset att fokusera förbättringsarbetet till rätt del av processen. Med bara ett medelvärde och utan spridningsmått SPOR data hade man sannolikt fokuserat på operationsavdelningens prioriteringsprocesser och inte det medicinska handläggandet.

Information från Bengt Cederlund ÖL Södertälje Sjukhus

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>