SPORs användarmöte 1 december 2017

Plats: Stockholm, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23

Firande med tårta att SPOR passerat 1 000 000 registreringar (bild kommer)

Innehåll från mötets program:

SPOR och framtidens register , Claes Mangelus

PROM-läget inom SPOR. Så kommer PROM att fungera! 

Frågebank + Resultat pilotstudie Gävle, Gunnar Enlund

PROM Datahantering – UCR – SPOR – 1177, och Administrativt gränssnitt SPOR PROM, Magnus Michelsson, Stefan Blomkvist

UCR SPOR – aktuell utveckling. Varför finns SPOR?Linda Engblom, Camilla Brodén

SPOR:s kommande index, ifyllnadsgrad och kvalitet, Peter Spetz

Nya termer och nya kategorierlista sjukhuskategorierPeter Spetz

Förseningsorsaker en Sverigestandard?, Peter Spetz

Vad hände igår? Rapport från SPOR:s första teknikermöte. Hans Gren, Peter Spetz

SPORs årsrapport 2016 , Björn Holmström

Dela med er av Goda exempel på SPORs hemsida!, Sara Lyckner

Nya sätt att presentera SPOR:s data på  Bengt Cederlund

SPOR:s forskningssatsning – hur anmäler ni ett ämne att forska på? , Michelle Chew

SPOR:s framtid 4.0 – 5.0 – Vad vill ni få ut av datat? Vad finns SPOR:s nya utmaningar? Diskussion och Förslag. Alla.

Sammanfattning inför framtiden, Claes Mangelus