Hur definierar SPOR salsbeläggning, salsutnyttjande och utnyttjandegrad?

Fråga: Definition på ”salsbeläggning”, ”salsutnyttjande”, ”utnyttjandegrad”

Svar: I Sverige finns det många varianter för hur beräkning av 'utnyttjande' kan göras. VAD som menas med utnyttjande skiljer sig och VAD som beräknas skiljer sig samt VILKA tidsfönster man mäter emot skiljer sig.

Utdatagruppen i SPOR har beslutat sig för följande definition/beräkningssätt:

  • Tid för beräkning följer SPORs ”Tidsindelning av dygnet”  och tiden beräknas vad gäller elektiv tid.

  • Elektiv tid 07:00 - 17:00 måndag - torsdag, 07:00 - 14:00 fredag (utom storhelg)

  • Under denna tid mäts ”Patienttid” d.v.s. tiden från V540 Patienttid start till V585 Patienttid slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad patienttid”

  • Alternativt kan beräkningen göras på op-tiden

  • Under denna tid mäts ”Operationstid” d.v.s. tiden från V565 Operation start till V570 Operation slut och sätts i relation till elektiv tid enligt ovan och kallas ”Utnyttjandegrad operationstid”

  • Tiden skall endast beräknas för de salar som är bemannad med för uppgiften adekvat personal.

  • Sal som är bemannad del av dag räknas bara in under tiden personal finns tillknuten till sal – men observera att morgonen startar kl 07.00 och kvällen slutar kl 17.00 (14.00)