Vem har bestämt indelningen av väntetider?

Fråga:
I Den nya varialbeln 321 Elektiv planering har ni väntetider på 1, 2, 6 veckor o 1, 2, 3, >3 månader. Var kommer dessa tider ifrån? idag används t.ex 7dagar, 21 dagar osv.

Svar:
"Vi hörde oss runt lite hur det såg ut 2018 när vi började titta på den elektiva indelningen/prioriteringen. Det fanns ingen Sverigestandard - alla gjorde efter eget huvud.
Uppfattade dock att de flesta hade en veckoindelning upp till ca (1)-2 månader - och från detta månadsindelningar. Enklast var då att ta detta - och sedan får varje sjukhus använda sin egen uppdelning - men då mappa sin uppdelning mot SPORs indelning.
Detta att ingen enhetlig bild fanns gjorde att vi lade till V322 ""Opereras senast"" då det fanns enheter som bara satte upp detta datum. Vill man kan man bara skicka in detta datum så kan vi sedan automatiskt räkna ut till vilken grupp man befinner sig.
De moderna op-planeringssystemen räknar dessutom idag fram den tidpunkten automatiskt om man har en egen tidsindelning"