Om man dör innan operation.

Fråga:
"Negativa" tider för dödsregistrering efter en operation; dvs man dör FÖRE man opereras. Vad händer då?

Svar:
"Det som antagligen förklarar en del är de dödsdatum som inte är kända i FBR. Dvs datum där man vet t.ex. år och månad, men inte dag, eller kanske bara år,
Befolkningsregistret lagrar ett helt okänt dödsdatum (där de ändå fått information om att personen är avliden dvs) som år 2000.
UCR har därefter algoritmer som sätter 06-30 som datum för dessa. Anledningen att man bygger på datumen är för att man inte kan hantera delar av datum, utan måste lagra ett komplett datum.
Likadant för de där året är känt men inte datumet, och i de fall månaden är känd sätts 15 som datum."