Variabel – tidpunkt då patient kallas till operation (435).

Fråga: Vilket datum ska ligga bakom variabeln?

Svar: Med den menar vi den tidpunkt då Koordinatorn skickar ett kallelsebrev eller via telefon erbjuder en tid för operation. Detta är första tidpunkten som patienten och får ett erbjudande om operation.